تماس با ما

ستاد فرماندهی سازمان :

نجف آباد-خیابان امام غربی-ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد - ایستگاه شماره دو

تلفن: 42634444 - 031

روابط عمومی : 42644449 - 031

صندوق پستی : 8513636175

پست الکترونیک : nfso@najafabad125.ir

 

 

فرم ارسال پیامموقعیت بروی نقشه

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد

ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی : نجف آباد-خیابان امام غربی-ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد - ایستگاه شماره دو
تلفن :  42634444 - 031 
کدپستی :  8513636175 
ایمیل :   nfso@najafabad125.ir 
سامانه پیام کوتاه :  300013000125